POPŻ 2014-2020

  Podprogram 2021 plus
  Podprogram 2021
  Podprogram 2020
  Podprogram 2019
  Podprogram 2018
  Podprogram 2017
  Podprogram 2016
  Podprogram 2015
  Podprogram 2014
Podprogram 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PODPROGRAM 2016 EFEKTY

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, do osób potrzebujących trafiły takie produkty jak:
 • makaron jajeczny 5 kg, 
 • ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg,
 • mleko UHT 9 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 • groszek z marchewką 3,20 kg,
 • fasola biała 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,36 kg,
 • szynka drobiowa 2,70 kg,
 • szynka wieprzowa 0,3 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,16 kg,
 • cukier biały 4 kg,
 • olej rzepakowy 4 l.

2. Współpracowaliśmy z 24 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa podkarpackiego.

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 18310 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 822 892,40 kg żywności;
 • 57 585 paczek żywnościowych;
 • 12 007 posiłków

5. W ramach Podprogramu 2016 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 100 warsztatów edukacyjnych, w których uczestniczyło ogółem 1715 osób.

6. Rodzaje warsztatów:
 • Żywieniowe / dietetyczne – 26 spotkań dla 567 uczestników
 • Kulinarne - 74 spotkania dla 1148 uczestnikówPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w maju warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016:

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - maj 2017.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w kwietniu warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016:

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - kwiecień 2017.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w marcu warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016:

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - marzec 2017.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy wytyczne MRPiPS w zakresie POPŻ Podprogram 2016.

Nowe Wytyczne wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ od 1 stycznia 2017 r. mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Dostępne będą również nowe produkty wydawane w ramach Podprogramu 2016: ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa oraz pasztet wieprzowy.

Szczegółowe informacje są dostępne stronie internetowej MRPiPS pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/


PROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w lutym warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016:

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - luty 2017.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w styczniu warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016:

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - styczeń 2017.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w grudniu warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016:

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - grudzień.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w listopadzie warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - listopad.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz organizacji i instytucji, które podpisały umowy z Podkarpackim Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016

Pliki do pobrania:

   Wykaz Organizacji.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w październiku warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

Pliki do pobrania:

   Wykaz warsztatów - październik.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz organizacji i instytucji, które podpisały umowy z Podkarpackim Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016

Pliki do pobrania:

   POPŻ wykaz organizacji.docxPROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów) do prowadzenia warsztatów kulinarnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 planowane jest przeprowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup wiekowych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, których celem będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz kształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka
Osoby spełniające wymagania zawarte w wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2016, zostaną zatrudnione jako realizatorzy/trenerzy na podstawie umów cywilno-prawnych. Działania będą realizowane w województwie podkarpackim.

Podkarpacki Bank Żywności zapewnia zwrot kosztów dojazdu na miejsce prowadzenia warsztatów.

Przy zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje, doświadczenie w prowadzeniu podobnych działań potwierdzone stosowną dokumentacją
Jednocześnie informujemy, że organizacje, które będą brały udział przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2016 i na swoim terenie mają możliwość przedstawienia osób spełniających powyższe wymagania, również mogą zgłaszać takie kandydatury.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Podkarpackiego Banku Żywności 35-064 Rzeszów, Rynek 17/201; tel. 17 85 21 223 lub elektronicznie pod adresem e-mail: podkarpacki.bz@wp.pl

Link do wytycznych: www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna


PROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PODPROGRAM FEAD 2016 (sierpień 2016 – czerwiec 2017)

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż we wrześniu rozpoczną się dostawy żywności dla osób potrzebujących. Dostępne produkty: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju,szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Zapraszamy organizacje non profit oraz instytucje spełniające kryteria i działające w zakresie pomocy społecznej do współpracy.

Kryteria uczestnictwa:

 1. prowadzenie działalności non-profit w zakresie pomocy społecznej,
 2. zaplecze magazynowe,
 3. posiadanie zdolności administracyjnych do:
  1. realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ
  2. realizacji działań towarzyszących na rzecz beneficjentów, mających na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej
  3. prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z POPŻ oraz z innych źródeł
 4. współpraca z właściwymi OPS.
Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych w następujących obszarach:
 1. administrowania,
 2. transportu,
 3. magazynowania.
Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod linkiem:
www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna

Kryteria kwalifikowalności beneficjentów:

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Każdy podmiot chcący przystąpić do programu powinien złożyć w PBŻ w terminie do 19 sierpnia br.:
 • wniosek dla OPL,
 • aktualny Statut

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

Organizacje uczestniczące w Programie powinny współpracować z ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności w zakresie doboru odbiorców i / lub weryfikacji kwalifikowalności podopiecznych.

OPS-y powinny wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy. Ponadto, powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.

W ramach sprawozdawczości i monitoringu zbierane będą dane służące ocenie prawidłowości realizacji w postaci wskaźników. Wskaźniki wyników obejmować będą:
 • liczbę osób objętych pomocą żywnościową w postaci paczek, w tym w podziale na grupy odbiorców końcowych z podziałem na wiek i płeć;
 • liczbę wydanych paczek ogółem oraz w przeliczeniu na każdego beneficjenta;
 • liczbę osób objętych działaniami towarzyszącymi w podziale na grupy odbiorców końcowych i płeć;
 • liczbę i rodzaje działań towarzyszących prowadzonych przez organizacje partnerskie.
Zarząd Podkarpackiego Banku Żywności zastrzega sobie prawo wyboru ofert spełniających kryteria uczestnictwa na zasadzie konkursu. Decyzja Zarządu PBŻ jest ostateczna. Przyznanie żywności nastąpi po podpisaniu umowy z wyłonionymi partnerami.

Pliki do pobrania:

   Wniosek dla OPL.docxARCHIWUM
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat popż kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com