Archiwum aktualności

FEAD 2014 - 2020     WAŻNE INFORMACJE

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w grudniu rozpoczną się dostawy żywności dla osób potrzebujących. Ze względu na małą ilość przydzielonej żywności będziemy mogli przekazać pomoc w formie paczek tylko dla ok. 10 tys. osób.

Jednocześnie informujemy, iż żywność z tego programu będą wydawać na terenie województwa podkarpackiego także: Caritas, PKPS oraz PCK. Dostępne produkty: makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT.

Zapraszamy organizacje non profit działające w zakresie pomocy społecznej do współpracy.

Pliki do pobrania

     Wniosek organizacji

     Załącznik nr 1: lista osób

     Załącznik nr 4: skierowanie

     Załącznik nr 5b: oświadczenie beneficjenta

Kryteria uczestnictwa

 • Organizacje non profit, działające w zakresie pomocy społecznej;
 • Doświadczenie w realizacji programu PEAD;
 • Zaplecze magazynowe;
 • Wydawanie żywności tylko w formie paczek, nie posiłki;
 • Infrastruktura umożliwiająca realizację zdania w zakresie administracyjnym;
 • Prowadzenie działań towarzyszących na rzecz beneficjentów, mających na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej;
 • Współpraca z właściwymi OPS;
 • Dotychczasowa współpraca z PBŻ;
 • Ewidencja księgowa i gospodarka magazynowa oraz sprawozdawczość.

Kryteria kwalifikowalności beneficjentów

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Zakwalifikowane osoby otrzymają co najmniej jedną paczkę żywnościową składająca się z następujących produktów:

 • makaron świderki – 3 opakowania jednostkowe
 • mielonka wieprzowa – 2 opakowania jednostkowe
 • cukier biały – 2 opakowania jednostkowe
 • olej rzepakowy – 1 opakowanie jednostkowe
 • mleko UHT – 2 opakowania jednostkowe

oraz będą uczestniczyć w działaniach towarzyszących np.:

 • edukacja nt. właściwego odżywiania;
 • nauka gotowania, warsztaty kulinarne, dietetyczne;
 • nauka prowadzenia domu;
 • zarządzanie budżetem domowym;
 • wspólny posiłek;
 • zasady prawidłowego żywienia i przeciwdziałanie marnowaniu żywności;
 • aktywizacja np. spotkania integracyjne.

Należy skompletować i przedstawić w PBŻ dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność podopiecznych do otrzymania pomocy żywnościowej według wzorów oświadczeń i skierowań opracowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/

Każda organizacja chcąca przystąpić do programu powinna złożyć w PBŻ następujące dokumenty w terminie do 12 grudnia br.:

 • Wniosek organizacji
 • Aktualny statut organizacji
 • Aktualny KRS
 • Opis planowanych działań towarzyszących
 • Załącznik nr 1 – lista lub załączniki nr 4 – skierowanie (do wglądu)
 • W przypadku załącznika nr 1 dodatkowo załączniki nr 5b (do wglądu)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

Organizacje uczestniczące w Programie powinny współpracować z ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności w zakresie doboru odbiorców i / lub weryfikacji kwalifikowalności podopiecznych.

OPS-y powinny wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy. Ponadto, powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.

W ramach sprawozdawczości i monitoringu zbierane będą dane służące ocenie prawidłowości realizacji w postaci wskaźników. Wskaźniki wyników obejmować będą:

 • liczbę osób objętych pomocą żywnościową w postaci paczek, w tym w podziale na grupy odbiorców końcowych z podziałem na wiek i płeć;
 • liczbę wydanych paczek ogółem oraz w przeliczeniu na każdego beneficjenta;
 • liczbę osób objętych działaniami towarzyszącymi w podziale na grupy odbiorców końcowych i płeć;
 • liczbę i rodzaje działań towarzyszących prowadzonych przez organizacje partnerskie.

Zarząd Podkarpackiego Banku Żywności zastrzega sobie prawo wyboru ofert spełniających kryteria uczestnictwa na zasadzie konkursu. Decyzja Zarządu PBŻ jest ostateczna.

Przyznanie żywności nastąpi po podpisaniu umowy z wyłonionymi partnerami.

Odliczenia podatkowe 1% za rok 2012 - podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Państwu za wsparcie naszej organizacji
poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2012.

Środki te zawsze są dla nas nieocenioną pomocą ułatwiającą nam sprawne funkcjonowanie.

Doceniamy Państwa wsparcie i mamy nadzieję, że odczujecie Państwo naszą wdzięczność w trakcie tegorocznej współpracy.

PEAD 2013 - nowy dział i ważne informacje

Na naszej stronie internetowej pojawił się już nowy dział PEAD na rok 2013.
Udostępniliśmy już pierwsze dokumenty, pozostałe dane będą na bieżąco aktualizowane.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.WAŻNE

Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej wynosi:
813,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej
684,00 zł - dla osoby w rodzinie.

"Świąteczna Zbiórka Żywności" 7-8 grudnia - podsumowanie

W dniach 7-9 grudnia Podkarpacki Bank Żywności wraz z Partnerami
zorganizował kolejną edycję Świątecznej Zbiórki Żywności.

W tym roku, dzięki serdecznej pomocy wielu Wolontariuszy, uprzejmości właścicieli sklepów oraz, co najważniejsze, Państwa hojności udało nam się zebrać

11 742,85 kilogramów żywności

która sukcesywnie będzie trafiać do osób najbardziej potrzebującyc.

Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim za okazaną pomoc!
I już dzisiaj zapraszamy na kolejną odsłonę zbiórki w przyszłym roku!

Przypominamy również, iż nadal można wesprzeć Banki Żywności w ich misji, wysyłając charytatywne wiadomości SMS o treści POMAGAM pod numer 73365 (3 ZŁ + VAT).

Środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na niezbędne wyposażenie magazynów Banków Żywności, dzięki czemu, przez cały rok żywność będzie mogła szybciej i sprawniej trafiać do osób, którym na co dzień jej brakuje. Banki Żywności zachęcają wszystkich do wysłania chociażby jednego smsa i zachęcenie do tego swoich bliskich i znajomych.

"Świąteczna Zbiórka Żywności" 7-8 grudnia

W dniach 7-9 grudnia Banki Żywności organizują kolejną edycję
Świątecznej Zbiórki Żywności.

Tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem
"Czy można cieszyć się świętami, gdy doskwiera głód?".
W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje, ponad 2,5 mln osób.
Na to jak będą wyglądały ich święta, może mieć wpływ każdy z nas.


Wesprzyj akcję! Wyślij charytatywny SMS i powiedz innym!
POMAGAM na nr 73365 (3 ZŁ + VAT, DZIĘKUJEMY OPERATOROM ZA WSPARCIE AKCJI).

Do końca grudnia można wesprzeć akcję Świąteczna Zbiórka Żywności wysyłając charytatywny sms. Środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na niezbędne wyposażenie magazynów Banków Żywności, dzięki czemu, przez cały rok żywność będzie mogła szybciej i sprawniej trafiać do osób, którym na co dzień jej brakuje. Banki Żywności zachęcają wszystkich do wysłania chociażby jednego smsa i zachęcenie do tego swoich bliskich i znajomych.

Kup trochę więcej! Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach spożywczych

Od 7 do 9 grudnia każdy będzie mógł podzielić się świątecznymi zakupami. W ponad 3 300 sklepach spożywczych, w 540 miejscowościach na terenie całej Polski, przy specjalnie oznakowanych koszach czekać będą wolontariusze Banków Żywności. Przekazane im produkty trafią do magazynów Banków Żywności, gdzie zostaną zważone i posortowane, a następnie przekazane podopiecznym organizacji charytatywnych współpracujących z Bankami Żywności. Są to m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, bezdomni, chorzy, bezrobotni, a także rodzin wielodzietne i osoby samotne.

Lista sklepów, które w dniach 7-8 grudnia będą obsługiwać Świąteczną Zbiórkę Żywności na podkarpaciu dostępna jest pod adresem strony internetowej:

www.bankizywnosci.pl/lista-2012


Świąteczna Zbiórka Żywności


W zeszłym roku, dzięki ofiarności uczestników Świątecznej Zbiórka Żywości, udało się zebrać 760 ton żywności, które trafiły do ok. 350 000 osób. Taki wynik akcji to sukces pracy wolontariuszy – było ich 42 000. W tym roku w akcję zaangażowało się aż 50 000 wolontariuszy!

Partnerem, strategicznym Świątecznej Zbiórki Żywności jest firma McCormick Polska, właściciel marek Kamis i Galeo.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W ZBIÓRCE!

Dzień otwarty w Podkarpackim Banku Żywności - 25 paździenik

W dniu 25.10 odbędzie się ogólnopolski dzień otwarty w Bankach Żywności,
organizowany w ramach programu:

"I Ty możesz zostać wolontariuszem Banku Żywności".

Zapraszamy wszystkich Państwa, nie tylko młodzież - każdy może zostać wolontariuszem i każdy może się dowiedzieć wszystkiego o nas, naszej pracy i wolontariacie Banków Żywności.

Akcja odbywa się w godzinach 8 - 16, w tym czasie mogą Państwo odwiedzić nasze biuro w Rynku Rzeszowskim, oraz magazyn zlokalizowany na ulicy Marii Konopnickiej, na przeciw sklepu Jedynka.


Więcej informacji na temat wolontariatu w Bankach Żywności znajdą Państwo na stronie internetowej:

www.wolontariat.bankizywnosci.pl

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w dniu otwartym!

W dniach 28 i 29 września odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności

Podziel się posiłkiem.

W tym roku naszym wolontariuszom udało się zebrać 12 263,770 kg żywności!

W imieniu potrzebujących dzieci oraz naszym serdecznie dziękujemy Państwu
za wsparcie i czynny udział w zbiórce żywności!

Dziękujemy równiez wszystkim wolontariuszom, dzięki którym osiągnięcie takiego wyniku zbiórki nie było by możliwe!

W dniach 28 i 29 września odbędzie się ogólnopolska zbiórka żywności

Podziel się posiłkiem

pod patronatem marki Danone.
Parnterem strategicznym i organizatorem lokalnych zbiórek żywności
jak co roku zostały Banki Żywności.

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza Państwa do udziału w zbiórce, wsparcia najbardziej potrzebujących dzieci województwa podkarpackiego. Zapraszamy również do udziału Wolontariuszy.

Zbiórka żywności odbędzie się w dniach 28 i 29 września, w godzinach 9 - 18, w miejscowościach: Rzeszów, Krasne, Bratkowice, Kolbuszowa, Łańcut, Krosno, Jasło, Brzozów, Tyczyn, Leżajsk, Jarosław, Przemyśl, Przeworsk (szczegółowe informacje dotyczące sklepów, w których odbędzie się zbiórka dostępne w PBŻ).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych:

www.bankizywnosci.pl

www.podzielsieposilkiem.pl

a także kontaktując się z Podkarpackim Bankiem Żywności telefonicznie, mailowo, lub poprzez nasz FanPage na Facebooku.

Zachęcamy do czynnego udziału w zbiórce żywności!

"Skuteczna współpraca organizacji pozarządowych z samorządem" konferencja, 23 maja

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na konferencję poświęconą
współpracy organizacji pozarządowych z samorządami.

Konferencja odbędzie się 23 maja w sali audytoryjnej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego
o godzinie 12:00.

Poniżej zamieszczamy plan konferencji. Plan można również pobrać klikając w ten link (lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając "Zapisz element docelowy jako...").

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konferencji.

Świąteczna Zbiórka Żywności - podsumowanie

W dniach 23 i 24 marca Podkarpacki Bank Żywności we współpracy z Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizował Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Dzięki pomocy Wolontariuszy, dobrej woli przedsiębiorców oraz, co najważniejsze,
Państwa wsparciu wspólnie zebraliśmy ponad 7 ton żywności,
która w większości trafiła już do potrzebujących.

W załączniku zamieszczamy kompletnie sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki:

Serdecznie dziękujemy za pomoc i życzymy wszystkim Państwu Szczęśliwych Świąt Wielkiej Nocy!

Sprawozdanie PEAD za rok 2011

Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania do Podkarpackiego Banku Żywności
z programu PEAD za rok 2011.

Wymagany dokument dostępny jest w dziale Dokumenty PEAD 2011 (Załącznik 2),
lub pod poniższym odnośnikiem:

Świąteczna Zbiórka Żywności - podsumowanie

W dniach 2-go i 3-go grudnia Podkarpacki Bank Żywności zorganizował
Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Jej celem było pozyskanie artykułów spożywczych, dzięki którym osoby potrzebujące wsparcia
będą mogły otrzymać paczki żywnościowe przed Świętami.

Efektem pracy Koordynatorów i Wolontariuszy, oraz ludzi dobrego serca, którzy w tych dniach odwiedzili sklepy i aktywnie wzięli udział w Zbiórce jest ponad 12 ton żywności,
która w najbliższych dnia trafi do najbardziej potrzebujących.

W ich imieniu dziękujemy Państwu za aktywny udział w Zbiórce Żywności.

Dziękujemy również właścicielom i dyrektorom sklepów, w których odbyła się zbiórka,
za udostępnienie miejsca na terenie sklepów i pomoc Wolontariuszom.

Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom i Koordynatorom, których w każdym kolejnym roku jest coraz więcej, a bez których zebranie tak dużej ilości żywności nie było by możliwe.

D Z I Ę K U J E M Y

Świąteczna Zbiórka Żywności

Już 2-go i 3-go grudnia Podkarpacki Bank Żywności organizuje
Świąteczną Zbiórkę Żywności.

Jej celem jest pozyskanie artykułów spożywczych, dzięki którym osoby potrzebujące wsparcia
będą mogły otrzymać paczki żywnościowe przed Świętami.

Nadal przyda nam się każdy Wolontariusz! Jeżeli jesteście zainteresowani pomocą skontaktujcie się z nami:

 • w siedzibie Banku: Rzeszów, ul. Rynek 17 pok. 201
 • telefonicznie: 17 85 21 223
 • pocztą elektroniczą: podkarpacki.bz@wp.pl.

Z a c h ę c a m y   P a ń s t w a   d o   a k t y w n e g o   u d z i a ł u    w    z b i ó r c e

W dniach 23 i 24 września odbyła się ogólnopolska zbiórka żywności
Podziel się posiłkiem
pod patronatem marki Danone i telewizji Polsat.
Parnterem strategicznym i organizatorem lokalnych zbiórek żywności
jak co roku zostały Banki Żywności.

Podkarpacki Bank Żywności pragnie podziękować wszystkim, którzy aktywnie wzięli udział w zbiórce żywności na terenie województwa podkarpackiego: wolontariuszom, za ich odpowiedzialną i efektywną pracę na rzecz potrzebujących dzieci, organizacjom, ktore aktywnie wspierały Bank Żywności podczas zbiórki żywności, oraz wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w akcji Podziel się posiłkiem, dzięki którym akcja ma szansę się rozwijać i zdobywać co roku coraz więcej żywności dla potrzebujących dzieci.

Dzięki Wam wszystkim zebraliśmy w tym roku ponad 13,5 tony żywności.

W imieniu potrzebujących dzieci jezszcze raz serdecznie dziękujemy
za udział w zbiórce żywności Podziel się posiłkiem.

PEAD 2011 - Aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się
z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społeczniej
w ramach programu PEAD 2011.
Dokument dostępny jest w dziale Dokumenty PEAD 2011

Dokumenty do pobrania

Umowa o partnerskiej współpracy z PBŻ na 2011 rok

Sprawozdanie z PEAD za 2010 rok

Prosimy wszystkich partnerów współpracujących z Podkarpackim Bankiem Żywności
o wypełnienie i dostrczenie do PBŻ (osobiście, poczta, Internet) sprawozdania z otrzymanej
i rozdysponowanej pomocy żywnościowej w 2010 r. w terminie do 30 stycznia 2011 r.

Formularz dostępny jest pod poniższym linkiem, oraz w dziale Dokumenty PEAD 2010


Sprawozdanie PEAD 2010

22 grudnia - spotkanie dla koordynatorów i wolontariuszy

W ramach podziękowania za udział w Świątecznej Zbiórce Żywności
Podkarpacki Bank Żywności organizuje spotkanie dla koordynatorów i wolontariuszy, którzy tak licznie i efektywnie wspomagali Bank podczas zbiórki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Was w środę, 22 grudnia na godzinę 15:30
do siedziby Podkarpackiego Banku Żywności.

Rzeszów, 17 grudnia - spotkanie przedstawicieli samorządu

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na spotkanie przedstawicieli samorządu, OPS, GOPS, MOPS, PCPR oraz lokalnych NGO.

Podkarpacki Bank Żywności oraz Agencja Rynku Rolnego w ramach kompleksowych działań pomocowych organizują spotkanie informacyjne na temat problemu niedożywienia i ubóstwa oraz aktywizacji podopiecznych i właściwej realizacji programu Pomocy Żywnościowej PEAD.

Na spotkanie zapraszamy organizacje i instytucje współpracujące z PBŻ. Zostaną przedstawione zasady dystrybucji żywności, wymogi dotyczące kontroli oraz sprawozdawczości. Zapraszamy szczególnie pracowników socjalnych oraz przedstawicieli NGO. Podczas spotkania wspólnie będziemy się starali znaleźć odpowiedź na pytanie kogo należy uznać za najbardziej potrzebującego w myśli art. 7 ustawy o pomocy społecznej i jak skutecznie objąć pomocą najbardziej potrzebujące osoby. Przewidujemy dyskusję na temat potrzeb realizacji oraz przyszłości unijnego programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” oraz modelów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i biznesem.

Rzeszów - 17 grudnia 2010r. godz. 12:00, ul. J. III Sobieskiego 3

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Leżajsk, 15 grudnia - spotkanie przedstawicieli samorządu

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na spotkanie przedstawicieli samorządu,
w tym OPS, GOPS, MOPS, PCPR oraz lokalnych NGO.

Podkarpacki Bank Żywności w ramach kompleksowych działań pomocowych organizuje spotkanie, na które zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą i bezpłatną dystrybucją żywności oraz pomocą osobom potrzebującym na terenie danego powiatu lub gminy. Bank Żywności przedstawi zasady dystrybucji bezpłatnej żywności oraz w ramach promocji dobrych praktyk zaprezentuje modelowe przykłady i sprawdzone sposoby aktywnej walki z ubóstwem. W ramach spotkania przedstawiane będą dobre przykłady przedsiębiorczości społecznej z terenu całej Polski, które mogą znaleźć zastosowanie szczególnie na terenach wiejskich społeczności. Zapraszamy szczególnie pracowników socjalnych oraz przedstawicieli NGO. Podczas spotkania wspólnie będziemy się starali znaleźć odpowiedź na pytanie kogo należy uznać za najbardziej potrzebującego w myśli art. 7 ustawy o pomocy społecznej i jak skutecznie objąć pomocą najbardziej potrzebujące osoby. Przewidujemy dyskusję na temat potrzeb realizacji oraz przyszłości unijnego programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” oraz modelów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i biznesem.

Prezentowane będą także sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej. Jednym z punktów będzie promocja spółdzielni socjalnych jako szansa i sposób na aktywne formy wychodzenia z bezrobocia i ubóstwa – prezentacja dobrych praktyk oraz konieczność tworzenia nowych lokalnych NGO, jako skutecznego narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej środowisk lokalnych i skupianie ich wokół wspólnego celu. Istotnym elementem będzie zwrócenie uwagi na zawieranie partnerskich porozumień JST – NGO oraz partycypacji w przygotowaniu programów współpracy na poziomie gminy.

Leżajsk - 15 grudnia 2010r. godz. 12:00, budynek Muzeum Ziemi Leżajskiej

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Świąteczna Zbiórka Żywności - podsumowanie

Kolejna Świąteczna Zbiórka Żywności dobiegła końca.
Jak co roku otrzymaliśmy Państwa wsparcie, dzięki któremu będziemy mogli przywrócić uśmiech
na twarzach wielu potrzebujących dzieci. W Ich imieniu Podkarpacki Bank Żywności
pragnie serdecznie podziękować wszystkim Państwu za zaangażowanie w zbiórkę.

Dziękujemu również wszystkim wolontariuszom,
którzy jak co roku aktywnie i licznie wzięli udział w pomocy przy zbiórce.
To dzięki Waszemu zaangażowaniu we wspieraniu Banku Żywności podczas zbiórki
możemy liczyć na tak dużą pomoc mieszkańców.
Dziękujemy i już teraz zapraszamy na kolejną zbiórkę!

S e r d e c z n i e   d z i ę k u j e m y

Świąteczna Zbiórka Żywności

W dniach 3-4 grudnia 2010 r. Podkarpacki Bank Żywności organizuje
Świąteczną Zbiórkę Żywności w następujących miejscowościach:

 • Rzeszów
 • Krosno
 • Jasło
 • Brzozów
 • Sanok
 • Kolbuszowa
 • Łańcut
 • Dukla
 • Kańczuga
 • Bratkowice

Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów spożywczych, dzięki którym osoby potrzebujące wsparcia
będą mogły otrzymać paczki żywnościowe przed Świętami.

Aby zbiórka odbyła się sprawnie i efektywnie potrzebni są nam Wolontariusze.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby o kontakt z Podkarpackim Bankiem Żywności.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • w siedzibie Banku: Rzeszów, ul. Rynek 17 pok. 201
 • telefonicznie: 17 85 21 223
 • pocztą elektroniczą: podkarpacki.bz@wp.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada do godz. 16:00.

Z a p r a s z a m y   P a ń s t w a   d o   p r z y ł ą c z e n i a   s i ę   d o   z b i ó r k i

Rzeszów, 27 listopada - szkolenie aktywizujące

Podkarpacki Bank Żywności organizuje szkolenie aktywizujące,
które odbędzie się 27 listopada w siedzibie Banku

Tematem szkolenia będzie:

 1. Księgowość w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka - dyrektor PBŻ - 504 212 005

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 26.11.2010 r. do godz. 15.00.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Podkarpackim Bankiem Żywności.

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka
 • Agata Hadała - LewandowskaSzkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Bircza, 17 listopada - spotkanie przedstawicieli samorządu

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na spotkanie przedstawicieli samorządu,
w tym OPS, GOPS, MOPS, PCPR oraz lokalnych NGO.

Podkarpacki Bank Żywności w ramach kompleksowych działań pomocowych organizuje spotkanie, na które zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą i bezpłatną dystrybucją żywności oraz pomocą osobom potrzebującym na terenie danego powiatu lub gminy. Bank Żywności przedstawi zasady dystrybucji bezpłatnej żywności oraz w ramach promocji dobrych praktyk zaprezentuje modelowe przykłady i sprawdzone sposoby aktywnej walki z ubóstwem. W ramach spotkania przedstawiane będą dobre przykłady przedsiębiorczości społecznej z terenu całej Polski, które mogą znaleźć zastosowanie szczególnie na terenach wiejskich społeczności. Zapraszamy szczególnie pracowników socjalnych oraz przedstawicieli NGO. Podczas spotkania wspólnie będziemy się starali znaleźć odpowiedź na pytanie kogo należy uznać za najbardziej potrzebującego w myśli art. 7 ustawy o pomocy społecznej i jak skutecznie objąć pomocą najbardziej potrzebujące osoby. Przewidujemy dyskusję na temat potrzeb realizacji oraz przyszłości unijnego programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” oraz modelów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i biznesem.

Prezentowane będą także sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej. Jednym z punktów będzie promocja spółdzielni socjalnych jako szansa i sposób na aktywne formy wychodzenia z bezrobocia i ubóstwa – prezentacja dobrych praktyk oraz konieczność tworzenia nowych lokalnych NGO, jako skutecznego narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej środowisk lokalnych i skupianie ich wokół wspólnego celu. Istotnym elementem będzie zwrócenie uwagi na zawieranie partnerskich porozumień JST – NGO oraz partycypacji w przygotowaniu programów współpracy na poziomie gminy.

Bircza - 17 listopada 2010r. godz. 9:00, budynek Domu Kultury

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Przeworsk, 15 listopada - spotkanie przedstawicieli samorządu

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na spotkanie przedstawicieli samorządu,
w tym OPS, GOPS, MOPS, PCPR oraz lokalnych NGO.

Podkarpacki Bank Żywności w ramach kompleksowych działań pomocowych organizuje spotkanie, na które zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą i bezpłatną dystrybucją żywności oraz pomocą osobom potrzebującym na terenie danego powiatu lub gminy. Bank Żywności przedstawi zasady dystrybucji bezpłatnej żywności oraz w ramach promocji dobrych praktyk zaprezentuje modelowe przykłady i sprawdzone sposoby aktywnej walki z ubóstwem. W ramach spotkania przedstawiane będą dobre przykłady przedsiębiorczości społecznej z terenu całej Polski, które mogą znaleźć zastosowanie szczególnie na terenach wiejskich społeczności. Zapraszamy szczególnie pracowników socjalnych oraz przedstawicieli NGO. Podczas spotkania wspólnie będziemy się starali znaleźć odpowiedź na pytanie kogo należy uznać za najbardziej potrzebującego w myśli art. 7 ustawy o pomocy społecznej i jak skutecznie objąć pomocą najbardziej potrzebujące osoby. Przewidujemy dyskusję na temat potrzeb realizacji oraz przyszłości unijnego programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” oraz modelów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i biznesem.

Prezentowane będą także sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej. Jednym z punktów będzie promocja spółdzielni socjalnych jako szansa i sposób na aktywne formy wychodzenia z bezrobocia i ubóstwa – prezentacja dobrych praktyk oraz konieczność tworzenia nowych lokalnych NGO, jako skutecznego narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej środowisk lokalnych i skupianie ich wokół wspólnego celu. Istotnym elementem będzie zwrócenie uwagi na zawieranie partnerskich porozumień JST – NGO oraz partycypacji w przygotowaniu programów współpracy na poziomie gminy.

Przeworsk - 15 listopada 2010r. godz. 11:00, budynek Urzędu Miasta

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Rzeszów, 28 października - konferencja organizowana przez PBŻ

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na konferencję, której tematem będą
Sposoby aktywnej walki i przeciwdziałania ubóstwu na Podkarpaciu – współpraca w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych

Konferencja odbędzie się 28 października 2010 r. w godz. 12.00-15.00
w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, sala nr 208

Program:

12.00-12.05 - Otwarcie konferencji, powitanie przybyłych gości

12.05-12.15 - Wystąpienia zaproszonych gości

12.15-12.20 - Prezentacja założeń projektu PBŻ z PO FIO „Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”
Jerzy Jęczmienionka – Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie

12.20-12.35 - „Programy wsparcia realizowane przez ARR”
Mariusz Kawa – Terenowy Oddział ARR w Rzeszowie

12.35-12.50 - „RARR S.A. - jako instytucja wspierająca przedsiębiorczość i ekonomię społeczną na terenie Podkarpacia”
Sławomir Spaczyński – RARR S.A.

12.50-13.10 - Przerwa, catering kawowy

13.10-13.35 - „Nie czekamy – pomagamy; działalność Stowarzyszenia Ad Astram na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
Anna Sozańska, Kinga Chojecka - Ad Astram w Dębicy

13.35-13.50 - Prezentacja filmu „Zanim wyrzucisz żywność – pomyśl”

13.50-14.00 - „Działalność Tarnobrzeskiego Banku Żywności”
Czesław Łuszczki - Bank Żywności w Tarnobrzegu

14.00-14.15 - „Sposoby przeciwdziałania ubóstwu w działalności prowadzonej przez PBŻ w Rzeszowie"
Dorota Rosińska-Jęczmienionka – Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie

14.15-14.30 - Dyskusja

14.30 - Zakończenie konferencji, catering obiadowy

Serdecznie zapraszamy!

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Dębica, 26 października - spotkanie przedstawicieli samorządu

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na spotkanie przedstawicieli samorządu,
w tym OPS, GOPS, MOPS, PCPR oraz lokalnych NGO.

Podkarpacki Bank Żywności w ramach kompleksowych działań pomocowych organizuje spotkanie, na które zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą i bezpłatną dystrybucją żywności oraz pomocą osobom potrzebującym na terenie danego powiatu lub gminy. Bank Żywności przedstawi zasady dystrybucji bezpłatnej żywności oraz w ramach promocji dobrych praktyk zaprezentuje modelowe przykłady i sprawdzone sposoby aktywnej walki z ubóstwem. W ramach spotkania przedstawiane będą dobre przykłady przedsiębiorczości społecznej z terenu całej Polski, które mogą znaleźć zastosowanie szczególnie na terenach wiejskich społeczności. Zapraszamy szczególnie pracowników socjalnych oraz przedstawicieli NGO. Podczas spotkania wspólnie będziemy się starali znaleźć odpowiedź na pytanie kogo należy uznać za najbardziej potrzebującego w myśli art. 7 ustawy o pomocy społecznej i jak skutecznie objąć pomocą najbardziej potrzebujące osoby. Przewidujemy dyskusję na temat potrzeb realizacji oraz przyszłości unijnego programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” oraz modelów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i biznesem.

Prezentowane będą także sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej. Jednym z punktów będzie promocja spółdzielni socjalnych jako szansa i sposób na aktywne formy wychodzenia z bezrobocia i ubóstwa – prezentacja dobrych praktyk oraz konieczność tworzenia nowych lokalnych NGO, jako skutecznego narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej środowisk lokalnych i skupianie ich wokół wspólnego celu. Istotnym elementem będzie zwrócenie uwagi na zawieranie partnerskich porozumień JST – NGO oraz partycypacji w przygotowaniu programów współpracy na poziomie gminy.

Dębica - 26 października 2010 r. godz. 10:00

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Mielec, 24 października - szkolenie aktywizujące

Podkarpacki Bank Żywności organizuje szkolenie aktywizujące,
które odbędzie się 24 października w Mielcu w siedzibie Starostwa Powiatowego

Tematem szkolenia będzie:

 1. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem oraz sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach współpracy z Bankiem Żywności.
 2. Tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych jako możliwości aktywnych form wychodzenia z bezrobocia - prezentacja dobrych praktyk.
 3. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Jerzy Jęczmienionka - prezes PBŻ - 500 026 584
 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka - dyrektor PBŻ - 504 212 005

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 29.10.2010 r. do godz. 15.00.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych,
JST oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkoleń.

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci:

 • Jerzy JęczmienionkaSzkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Kolbuszowa, 22 października - spotkanie przedstawicieli samorządu

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na spotkanie przedstawicieli samorządu,
w tym OPS, GOPS, MOPS, PCPR oraz lokalnych NGO.

Podkarpacki Bank Żywności w ramach kompleksowych działań pomocowych organizuje spotkanie, na które zapraszamy organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą i bezpłatną dystrybucją żywności oraz pomocą osobom potrzebującym na terenie danego powiatu lub gminy. Bank Żywności przedstawi zasady dystrybucji bezpłatnej żywności oraz w ramach promocji dobrych praktyk zaprezentuje modelowe przykłady i sprawdzone sposoby aktywnej walki z ubóstwem. W ramach spotkania przedstawiane będą dobre przykłady przedsiębiorczości społecznej z terenu całej Polski, które mogą znaleźć zastosowanie szczególnie na terenach wiejskich społeczności. Zapraszamy szczególnie pracowników socjalnych oraz przedstawicieli NGO. Podczas spotkania wspólnie będziemy się starali znaleźć odpowiedź na pytanie kogo należy uznać za najbardziej potrzebującego w myśli art. 7 ustawy o pomocy społecznej i jak skutecznie objąć pomocą najbardziej potrzebujące osoby. Przewidujemy dyskusję na temat potrzeb realizacji oraz przyszłości unijnego programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE” oraz modelów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i biznesem.

Prezentowane będą także sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej. Jednym z punktów będzie promocja spółdzielni socjalnych jako szansa i sposób na aktywne formy wychodzenia z bezrobocia i ubóstwa – prezentacja dobrych praktyk oraz konieczność tworzenia nowych lokalnych NGO, jako skutecznego narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej środowisk lokalnych i skupianie ich wokół wspólnego celu. Istotnym elementem będzie zwrócenie uwagi na zawieranie partnerskich porozumień JST – NGO oraz partycypacji w przygotowaniu programów współpracy na poziomie gminy.

Kolbuszowa - 22 października 2010 r. godz. 12:00

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"


Podsumowanie zbiórki żywności „Podziel się Posiłkiem”

W dniach 24 i 25 września odbyła się coroczna zbiórka żywności
„Podziel się Posiłkiem”

Dzięki wsparciu wolonatriuszy udało nam się zebrać
ponad 11 ton artykułów spożywczych
które w najbliższym czasie zostaną przekazane instytucjom i organizacjom pomagającym niedożywionym dzieciom z rejonu podkarpacia.

„Podziel się Posiłkiem” 2010     „Podziel się Posiłkiem” 2010     „Podziel się Posiłkiem” 2010

Wszystkim Państwu, którzy okazali dobre serce i wspomogli nas w tym działaniu pragniemy serdecznie podziekować.

Żywność na pewno trafi do osób, które tego najbardziej potrzebują.

„Podziel się Posiłkiem” 2010     „Podziel się Posiłkiem” 2010

Podziel się posiłkiem, podziel się sobą!
DZIĘKUJEMY


Szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu

Podkarpacki Bank Żywności
zaprasza na

szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu

biorących udział w zbiórce żywności Podziel się Posiłkiem
w dniach 24 i 25 września 2010 r.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • w siedzibie banku: Rzeszów, Rynek 17 pok. 201
 • telefonicznie: (17) 85 21 223
 • pocztą elektroniczną: podkarpacki.bz@wp.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 22.09.2010 r. do godz. 16:00.
Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących
z Podkarpackim Bankiem Żywności, biorących udział w zbiórce żywności.

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor PBŻ
 • Piotr Małacha, koordynator wolontariuszySzkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”


Podziel się posiłkiem, podziel się sobą!

W dniach 24-25 września 2010 r. Rusza 8. edycja Programu Podziel się Posiłkiem, organizowanego przez firmę Danone i Fundację Polsat
oraz Partnera Strategicznego Banki Żywności.

Myślą przewodnią programu jest działanie na rzecz walki z niedożywieniem oraz propagowanie właściwego żywienia dzieci w Polsce. Do tej pory przekazano najmłodszym już ponad 9 milionów posiłków w całej Polsce.

Prosimy - podziel się posiłkiem!

Podkarpacki Bank Żywności 24 i 25 września jak co roku zorganizuje Zbiórkę Żywności w następujących miejscowościach (poniższa lista może zostać rozszerzona):

 • Rzeszów
 • Krosno
 • Jasło
 • Sanok
 • Brzozów
 • Kolbuszowa
 • Łańcut
 • Leżajsk
 • Przeworsk

Informację o sklepach, w których zorganizowana zostanie Zbiórka Żywności oraz miejscowych Organizacjach zaangażowanych w obsługę Zbiórki można uzyskać w siedzibie Podkarpackiego Banku Żywności.

Aby Zbiórka odbyła sie sprawnie i efektywnie potrzebni są nam Wolontariusze, którzy zajmują jedno z najważniejszych miejsc w całej akcji PsP, bez których dotychczasowy wynik nie mógł by się ziścić! Dlatego zapraszamy wszelkie zainteresowane osoby o kontakt z Podkarpackim Bankiem Żywności! Im jest nas więcej, tym większej liczbie potrzebujących dzieci jesteśmy w stanie pomóc! A ta pomoc jest potrzebna! Wszelkie koszty dojazdu związane z Wolontariatem w Zbiórce zostaną sfinansowane przez Bank Żywności.

Jednocześnie pragniemy już teraz zaprosić wszystkich Państwa do czynnego udziału w akcji Podziel się Posiłkiem, aby dotychczasowy wynik 9 milionów przekazanych posiłków mógł nadal sukcesywnie się powiększać, zmniejszając tym samym poziom niedożywienia dzieci na Podkarpaciu i w Polsce. Docelowo, Zbiórki Żywności odbywać sie będą w godzinach od 9 do 18. W tym czasie nasi Wolontariusze będą czekać na Państwa przy oznakowanych koszach na Dary, które zamierzacie Państwo przekazać potrzebującym dzieciom. Czas pracy Wolontariuszy może w razie potrzeby ulec zmianie.

Wszelkie dodatkowe informacjie można uzyskać w siedzibie Podkarpackiego Banku Żywności

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

20 i 21 sierpnia - szkolenie oraz warsztaty w miejscowości Ulanów

Szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności

Tematem szkolenia będzie:

 • Promowanie dobrych praktyk w aktywizowaniu społeczności lokalnych.

W drugim dniu odbędą się warsztaty, poświęcone praktycznej prezentacji możliwości i osiągnięć w aktywizowaniu społeczności lokalnych. Służyć one będą przedstawieniu najbardziej aktywnym liderom modelowych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości społecznej w woj. podkarpackim. Warsztaty zostaną zorganizowane na terenie gminy Ulanów. Ze szkolenia i warsztatów skorzystać może 30 osób, którym gwarantujemy zdobycie praktycznych umiejętności i dodatkowej wiedzy. Warsztaty będą promowały aktywne formy wychodzenia z ubóstwa. Uczestnicy będą mogli sami sprawdzić, jakie korzyści mogą płynąć z podejmowania inicjatyw, mających pozytywny wpływ na powstawanie nowych usług oraz możliwości tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Podczas warsztatów przewidujemy prezentację działalności i osiągnięć Stowarzyszenia Flisaków, które jest wzorcowym przykładem lokalnej inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 18.08.2010 r. do godz. 12.00.
Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, nr dowodu osob. i PESEL.

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych,
JST oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Szkolenie i warsztaty są bezpłatne.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor PBŻ - 504-212-005
 • Jerzy Jęczmienionka, prezes PBŻ - 500-026-584Szkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”

31 lipca (sobota) szkolenie aktywizujące

Szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności
Rzeszów – ul. Poniatowskiego 6, Inkubator Trzeciego Sektora od godz. 9.00

Tematem szkolenia będzie:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
 2. Księgowość w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor PBŻ - 504-212-005

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 28.07.2010 r. do godz. 16.00

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Podkarpackim Bankiem Żywności.
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci :

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka
 • Agata Hadała-Lewandowska


Szkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”

27 lipca (wtorek) szkolenie aktywizujące

Szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Reczpola
Reczpol Gm. Krzywcza, siedziba stowarzyszenia (byłe przedszkole) od godz. 15.00

Tematem szkolenia będzie:

 1. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem oraz sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach współpracy z Bankiem Żywności.
 2. Tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych jako możliwości aktywnych form wychodzenia z bezrobocia - prezentacja dobrych praktyk.
 3. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Jerzy Jęczmienionka, prezes PBŻ - 500-026-584
 • Henryk Mazur - 663-757-584

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 26.07.2010 r. do godz. 15.00

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkoleń.
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci :

 • Jerzy Jęczmienionka
 • Sławomir Spaczyński
 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka


Szkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”


POWÓDŹ NA PODKARPACIU

Podkarpacki Bank Żywności do końca czerwca przekazał dla powodziań ponad 90 tysięcy kg wody, żywności i środków czystości. W magazynie posiadamy jeszcze artykuły, które nadal systematycznie będziemy wydawać osobom poszkodowanym przez powódź.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom,
szczególnie Nestle Waters Polska S.A. z Nałęczowa,
Nestle Polska S.A. z Warszawy,
sklepom Delikatesy Centrum oraz E.Leclerc,
a także osobom fizycznym za przekazane dotychczas dary.

Gromadzenie żywności w magazynie oraz jej dystrybucja możliwe były dzięki zaangażowaniu kolejnych firm i ludzi dobrej woli, którzy zgłaszali się do nas z ofertami pomocy.


Wszystkim Państwu, nie tylko w naszym imieniu ale szczególnie w imieniu
powodzian z naszego województwa jeszcze raz serdecznie dzękujemy za okazaną pomoc!
Szkolenie aktywizujące w miejscowości Przychojec - podsumowanie

W imieniu ekspertów prowadzących szkolenie w Przychojcu
pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Szczególne podziękowania kierujemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku
za współpracę i życzliwość.

Zapraszamy na następne spotkania i szkolenia!

Jerzy Jęczmienionka
Sławomir Spaczyński

Szkolenie aktywizujące w okolicach Leżajska - miejscowość Przychojec

15 lipca planowane jest kolejne szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności
przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku.

Tematem szkolenia będzie:

 1. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem oraz sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach współpracy z Bankiem Żywności.
 2. Tworzenie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnych jako możliwości aktywnych form wychodzenia z bezrobocia - prezentacja dobrych praktyk.
 3. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Pan Jerzy Jęczmienionka, prezes PBŻ - (0)500-026-584
 • Powiatowy Urząd Pracy w LeżajskuAKTUALIZACJA III (7.IV.2010) - dokumenty i artykuły PEAD 2010

I. Na naszej stronie Internetowej dostępna jest już oficjalna lista artykułów obowiązujących w programie PEAD na rok 2010.

II. Udostępniliśmy dwa dokumenty związane z programem PEAD 2010:
imienna karta wydania oraz umowa z organizacją.

III. W dziale Doumenty programu PEAD 2010 można znaleźć 3 nowe pliki do pobrania:
karta produktu PEAD - żywnienie zbiorowe (załącznik nr 4),
kartoteka organizacji współpracującej z PBŻ,
wniosek dla członków i partnerów PBŻ.

Wszystkie dokumenty dostępne są w dziale PEAD 2010 -> Dokumenty.

ZAPRASZAMY
PEAD 2010


SWIATECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOSCI - PODZIĘKOWANIA

Dnia 4 i 5 września na podkarpaciu odbyła się coroczna, Swiąteczna Zbiórka Żywności.

Wynik akcji z poszczególnych rejonów:
 • 6.824,71 kg - Rzeszów
 • 1.818,4 kg - Krosno
 • 1.030,9 kg - Kolbuszowa
 • 878,89 kg - Łańcut
 • 302,4 kg - Raniżów
 • 255,5 kg - Bratkowice
 • 59,2 kg - Dębica
Razem: 11,170 kg

Podkarpacki Bank Żywności pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które czynnie wzięły udział w pomocy przy zbiórce:
Wolontariuszom, darczyńcom, dyrekcji sklepów, w których odbywała się zbiórka.

Szczególne podziękowania kierujemy również do Państwa za Wasze wsparcie, zrozumienie i pomoc!
To właśnie dzięki Wam ubogie rodziny z podkarpacia mogą godnie spędzić nadchodzące święta Bożego Narodzenia.
Bez Was nie było by Nas, zbiórek żywności oraz pomocy, która jest naprawde bardzo potrzebna.ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOSCI - (4 - 5 grudnia)

W dniach 4 i 5 grudnia Podkarpacki Bank Żywności organizuje zbiórkę żywności dla osób potrzebujących - warto się do niej przyłączyć!

Podkarpacki Bank Żywności organizuje w dniach 4 i 5 grudnia zbiórkę żywności w Rzeszowie, Łańcucie, Kolbuszowej, Krośnie, Jaśle, Brzozowie, Bratkowicach, Dębicy, Raniżowie, Staniszewskie, Zielonce, Woli Raniżowskiej, Mazurach. Tegoroczna Świąteczna Zbiórka Żywności odbędzie się w 59 sklepach, w których ponad 600 wolontariuszy będzie zbierać artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących.

Celem Swiątecznej Zbiórki Żywności jest zebranie jak największej ilości żywności, która przed świętami Bożego Narodzenia trafi do najuboższych, oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problem ubóstwa i niedożywienia. Tegoroczna zbiórka żywności obejmie zbiórkę w sklepach i Internecie.

OPIS AKCJI

Swiąteczna Zbiórka Żywności odbywa się przed okresem Świąt Bożego Narodzenia. Akcja stanowi uzupełnienie pomocy, jakiej Banki Żywności udzielają najbardziej potrzebującym. Korzystają z niej przede wszystkim niedożywione dzieci, ubogie rodziny, osoby niepełnosprawne, chore, a także ludzie w podeszłym wieku i bezdomni. Drugim celem SZŻ jest dotarcie do pokrzywdzonych przez los z przesłaniem nadziei i wspólnoty wpisanym w symbolikę tych szczególnych świąt.

PRZEBIEG AKCJI

Dary są zbierane przez wolontariuszy Banku. Przy wejściu do sklepu klienci dostają od wolontariusza ulotkę informacyjną, która zawiera prośbę o dokonanie zakupu i przekazanie darów do koszy umieszczonych przy wyjściu ze sklepów. Zebrane dary są segregowane, przewożone do magazynów Banków Żywności, skąd trafiają do organizacji charytatywnych, które przekazują żywność najbardziej potrzebującym.

OFERTA DLA WOLONTARIUSZY:

Grudzień jest szczególnym miesiącem, dlatego zanim zacznie się czas przygotowywania do świąt, znajdźmy czas, by pomóc innym. Taką okazją jest właśnie Świąteczna Zbiórka Żywności. To tylko jeden weekend poświęcony na pomoc innym.

Pomoc Wolontariuszy podczas akcji polega na pełnieniu dyżurów na terenie wyznaczonego sklepu. Wolontariusze w grupach kilkuosobowych mogą informować o akcji kupujących w sklepie, zachęcać ich do przyłączenia się do akcji oraz czuwać przy koszach z darami, a po zakończeniu zbiórki pakować pozyskaną żywność, by w bezpieczny sposób mogła dotrzeć do potrzebujących.


Jeżeli chcesz pomóc podczas Świątecznej Zbiórki Żywności przyjdź, zadzwoń lub
napisz e-maila do Banku Żywności w Rzeszowie.

Zapraszamy do włączenia się w akcję!

Poniżej zamieszczamy listę większości sklepów z podkarpacia biorących udział w
Świątecznej Zbiórce Żywności:Konkurs na pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży szkolnej „Pełny Talerzyk”Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie
przy współpracy z
Terenowym Oddziałem Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie
ogłasza konkurs na akcję pomocy w dożywianiu dzieci na Podkarpaciu - „Pełny Talerzyk”.

Celem akcji jest wspieranie szkół, świetlic, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz innych instytucji, które przygotowują posiłki dla potrzebujących dzieci. Podkarpacki Bank Żywności zamierza przeznaczyć na dożywianie dzieci trwałą żywność, w tym pochodzącą z programu PEAD.

Warunki uczestnictwa:

 1. Partnerem akcji może być szkoła, organizacja pozarządowa, działająca na terenie objętym zasięgiem przez PBŻ, która prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Partnerem akcji nie może być podmiot działający dla zysku.
 3. Żywność otrzymywana w ramach akcji musi stanowić jedynie wzbogacenie i urozmaicenie wydawanych posiłków.
 4. Z dożywiania w ramach akcji mogą korzystać dzieci pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub w innych uzasadnionych przypadkach (np. wypadki losowe).
 5. Partner zobowiązany jest udokumentować i uzasadnić kwalifikację dzieci objętych pomocą w dożywianiu. Głównym kryterium kwalifikacyjnym powinien być dochód na 1 osobę w rodzinie, który nie może przekraczać kwoty 526 zł netto. Dochód powinien być potwierdzony przez właściwy OPS lub inną instytucję do tego uprawnioną. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość kwalifikacji przez komisję powołaną w tym celu.
 6. PBŻ ustala wzory obowiązujących dokumentów oraz zasady sprawozdawczości.
 7. PBŻ nie gwarantuje realizacji wszystkich zgłoszeń oraz pełnego zapotrzebowania na produkty. Premiowane będą zgłoszenia, które przewidują dodatkowy wkład Partnera w walkę z niedożywieniem dzieci (np. konkursy plastyczne, zajęcia z zakresu właściwego odżywiania itp.).
 8. Odbiór żywności z magazynu PBŻ przez Partnera nastąpi jednorazowo w uzgodnionym terminie.
 9. Akcja będzie trwała do końca lutego 2010 r.
 10. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2009 r.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o nadesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty lub Internetu do Podkarpackiego Banku Żywności. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze PBŻ w Rzeszowie, codziennie w godzinach 8:00-16:00 lub telefonicznie 0-17 8521223.

Pobierz formularz zgłoszeniowy:


Uwaga: Podmioty z terenu powiatów: tarnobrzeskiego, niżańskiego, mieleckiego i stalowowolskiego zgłoszenia mogą przesyłać do Tarnobrzeskiego Banku Żywności.

Podsumowanie zbiórki „Podziel się Posiłkiem” na podkarpaciu


9 280,60 kilogramów żywności wpłynęło do magazynu Podkarpackiego Banku Żywności w ramach 7. edycji programu Podziel się Posiłkiem. Cała żywność jest już bezpiecznie zmagazynowana i w najbliższych dniach trafi do najbardziej potrzebujących dzieci w naszym regionie.


Z tej okazji Podkarpacki Bank Żywności chce podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wyniku zbiórki.

Szczególne podziękowanie kierujemy do wszystkich wolontariuszy uczestniczących w zbiórce, organizacjom, które aktywnie włączyły się w zbiórkę oraz sieciom sklepów: Biedronka, Frac, Carrefur, Społem, Tesco, Real, Auchan, Jedynka, Centrum, Zielony Koszyk, Sklepy S, Stokrotka, Intermarche, Aga, Orzech i inne.


Do zobaczenie na kolejnej zbiórce! Razem możemy więcej!

Akcja „Podziel się Posiłkiem” - (25 - 26 września 2009)

Już w najbliższy weekend rusza kolejna edycja programu „Podziel się Posiłkiem”, w ramach którego, podobnie jak w zeszłych latach, Banki Żywności zorganizują ogólnopolską zbiórkę żywności na rzecz dzieci.

Poniżej zamieszczamy spis miejscowości, a także wykaz sklepów (w załączniku [.xml]), w ktorych będzie przeprowadzona zbiórka żywności:

 1. Dębica
 2. Jasło
 3. Kolbuszowa
 4. Krosno
 5. Przemyśl
 6. Przeworsk
 7. Rzeszów
Lista sklepów biorących udział w Akcji:

Zbiórki będą trwać od godziny 9 do 18.Jeżeli chciałbyś/chciałabyś pomóc przy zbiórce masz jeszcze czas na zgłoszenie się!
Pilnie skontaktuj się z nami !

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Akcji !

Powódź na Podkarpaciu - 1777 rodzin poszkodowanych

Podkarpacki Bank Żywności podejmuje działania na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi. W obecnej sytuacji klęski żywiołowej, która dotknęła nasze województwo, otrzymujemy sygnały z prośbą o jak najszybszą pomoc żywnościową. Działając w porozumieniu z Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Panem Mariuszem Kawa, Dyrektorem Oddziału Terenowego ARR w Rzeszowie, podjęliśmy działania pomocowe. Wysłaliśmy pierwsze dostawy żywności, a następne są już przygotowywane.

Ofiary powodzi (wg danych otrzymanych z PUW z 30 czerwca - 1777 rodzin, około 10 tys. osób) potrzebują natychmiastowej pomocy. Jesteśmy w stanie przyjąć i przekazać powodzianom dostawy wszystkich artykułów żywnościowych, które są pilnie potrzebne. Apelujemy i prosimy o przekazywanie produktów trwałych, łatwych do przechowywania i transportu. Pilnie potrzebna będzie także woda.

Prosimy o włączenie się w akcję organizowania pomocy

Zakończenie Zbiórki Żywności - (30 maja 2009)

Podkarpacki Bank Żywności dziękuje wszystkim wolontariuszom za udział w majowej zbiórce żywności. Szczególne podziękowania przekazujemy dla darczyńców, którzy tak hojnie zechcieli wesprzeć potrzebujące dzieci. Efektem zbiórki było 2106,83 kg żywności o łącznej wartości 10.755,82 zł. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i juz zapraszamy na następną zbiórkę zywności, która odbędzie się we wrześniu 2009.

Zbiórka Żywności - (Maj 2009)

W dniu 30 maja Podkarpacki Bank Żywności organizuje zbiórkę żywności na rzecz potrzebujących dzieci. Serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy oraz darczyńców.

Lista sklepów, w których Nasi wolontariusze będą czekać na Państwa:

 1. Biedronka - ul. Siemieńskiego 14
 2. Biedronka - al. Tadeusza Rejtana 51a
 3. Biedronka - ul. Hetmańska 56
 4. Biedronka - ul. Solarza 19a
 5. Biedronka - al. gen. Okulickiego 6
 6. PSS Społem DH "Hetman" - ul. Hetmańska 26
 7. PSS Społem - ul. Asnyka 2
 8. TESCO - al. Powstańców Warszawy 13
 9. E. Leclerc - al. Tadeusza Rejtana 69
 10. "Jedynka" SA - ul. Podwisłocze 30
 11. Delikatesy FRAC - al. Tadeusza Rejtana 32
 12. Delitakesy FRAC - ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14
 13. Delikatesy FRAC - ul. Lwowska 6
 14. Carrefour Express - al. Tadeusza Rejtana 33
 15. Carrefour Express - ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są:

 • w siedzibie Banku Żywności: ul. Rynek 17/201 (nad restauracją Everest)
 • telefonicznie pod numerami telefonu: 0-17 8521 223 lub 0-504 212 005

 • ^ do góry