POPŻ 2014-2020

  Podprogram 2021 plus
  Podprogram 2021
  Podprogram 2020
  Podprogram 2019
  Podprogram 2018
  Podprogram 2017
  Podprogram 2016
  Podprogram 2015
  Podprogram 2014
Podprogram 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROGRAM FEAD 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 rozpoczęła się od połowy maja 2015 roku i zakończyła w kwietniu 2016 roku. W ramach tego Programu osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również z możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających i włączających. Umowy na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015 z Podkarpackim Bankiem Żywności podpisały następujące organizacje i instytucje:

Kryteria uczestnictwa:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne 134
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie Rynek 6, 36-130 Raniżów
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku Plac R. Jaszowskiego 6, 37-300 Leżajsk
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Wólka Hyżneńska 48, 36-025 Dylągówka
 6. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Cmolasie 36-105 Cmolas 252
 7. Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju "Wiara" 37-204 Tryńcza 127
 8. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Przeworsku ul. Rynek 1 37-200 Przeworsk
 9. "Rodzina Rodzin" Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych ul. Dąbrowskiego 17/47, 35-036 Rzeszów
 10. Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej 38-453 Draganowa 150
 11. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec "Przystań" 36-122 Dzikowiec 133A
 12. Stowarzyszenie "Milenium-Brzeźnica 2007" ul. Dębicka 23, 39-207 Brzeźnica
 13. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej 36-001 Trzebownisko 976
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Przewlekle Chorych oraz Ich Rodzin/Opiekunów "VIVERE" ul. Jana III Sobieskiego 35, 37-611 Cieszanów
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka 37-303 Kuryłówka 527
 17. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa
 18. Stowarzyszenie "Nasza Wrocanka" ul. Nadrzeczna 1, 38-455 Wrocanka
 19. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Ad Astram" ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica
 20. Stowarzyszenie RAZEM w Budach Głogowskich Budy Głogowskie 26, 36-060 Głogów Małopolski
 21. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik "Nasza Wieś" Jagodnik 93, 36-105 Cmolas
 22. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Rusinowska "Nasza Wola" Wola Rusinowska 49, 36-110 Majdan Królewski
 23. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica
 24. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łańcuckie ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut
 25. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok
 26. Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "TRZEŹWA GMINA" 36-016 Chmielnik 146
Do końca kwietnia 2016 roku osoby, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, mogły skorzystać w swoich miejscowościach ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych lub posiłku. W ramach Programu osobom najbardziej potrzebującym przekazano następujące artykuły spożywcze: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, kawę zbożową, mleko UHT, ser żółty, ser topiony, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, sok jabłkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Efekty POPŻ Podprogram 2015:

 • liczba osób objętych pomocą - 21 974 osób
 • liczba przekazanych paczek żywnościowych - 117 228 szt
 • liczba przekazanych posiłków - 9 252 szt
 • ilość przekazanej żywności - 1 300 669,99 kg
 • wartość przekazanej żywności - 4 109 153,32 zł
Osoby uczestniczące w Podprogramie 2015, oprócz wsparcia w postaci paczki żywnościowej, mogły skorzystać z szeregu bezpłatnych działań towarzyszących z zakresu włączenia społecznego, tj. racjonalne żywienie i planowanie jadłospisów, szkolenie z pierwszej pomocy- umiejętności zachowań w sytuacji zagrożeń, profilaktyka raka piersi, szkolenie w zakresie możliwości wsparcia dla osób i rodzin pozostających w kryzysie, poznajemy świat książki, zabawy zręcznościowe i ruchowe dla dzieci i rodziców, zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej, pogadanka motywująca do podniesienia własnej samooceny mająca na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tradycje bożonarodzeniowe, wsparcie psychologiczne, sposób na zdrowe życie – siła mikroelementów, łączenie rodzin podczas kolędy- wspólna integracja, czystość podstawa mojego zdrowia, pogadanka dotycząca zdrowego żywienia wykorzystaniem produktów z PO PŻ, szkolenie „ Domowe finanse-żywność”, spotkanie integracyjne kobiet „Katarzynki”, rola aktywności fizycznej dla zdrowia seniorów, zioła w naszej kuchni, asertywność a agresja, nazywanie emocji i nauka panowania nad nimi, trening radzenia sobie ze stresem, trening kompetencji rodzicielskich –praktyczne i teoretyczne wiadomości z zakresu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, poradnictwo specjalistyczne z doradcą zawodowym, kuchnia bez tajemnic – promocja tradycji kulinarnych, profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji (OPL), PBŻ realizował bezpłatne warsztaty, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ. Warsztaty były prowadzone w formie:
 • warsztatów kulinarnych - łącznie zrealizowano 87 warsztatów dla 2017 osób,
 • warsztatów żywieniowo dietetycznych - łącznie zrealizowano 20 warsztatów dla 503 osób.KONKURS KULINARNO - DIETETYCZNY


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie kulinarno – dietetycznym „O laur złotej patelni”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Patronat honorowy nad konkursem objął Podkarpacki Bank Żywności, który jest także fundatorem nagród.

Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie:

     Regulamin konkursu
     Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu kulinarnego


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w kwietniu warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015:
 • 04.04 – Pielgrzymka Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 05.04 – Cmolas Dom Kultury 212 a, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 09.04 – Kąty Dom Ludowy , godz. 10.00 – 12.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 11.04 - Nowa Sarzyna MGOPS ul. Łukasiewicza 2, godz.15:30-17:30 warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 11.04 – Wólka Hyżneńska Budynek OSP, godz. 16:30-18:30- warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 12.04 – Raniżów Urząd Gminy sala nr 1, godz. 16.00-18.00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 12.04 – Rzeszów ul. Dąbrowskiego 17/47, godz. 16.00-18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 13.04 - Leżajsk Gimnazjum Miejskie ul. M.C. Skłodowskiej 8, godz. 16.00-18.00 – warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 13.04 – Dzikowiec SCK ul. Ks. S. Sudoła 11, godz.16:00–18:00 – warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 16.04 – Draganowa Dom Ludowy, godz. 10:00 – 12:00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 18.04 - Krempna Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 18.04 – Kuryłówka Budynek OSP, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 18.04 - Raniżów Urząd Gminy sala nr 1, godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 19.04 – Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8, godz. 15:30-17:30 - warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 19.04 – Tryńcza Budynek przy OSP, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 20.04 - Nowa Sarzyna MGOPS ul. Łukasiewicza 2, godz. 15.30 -17.30- warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 20.04 – Cmolas Dom Kultury 212 a, godz. 16.00-18.00- warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 23.04 – Wrocanka Dom Ludowy, godz. 10:00 – 12:00 – warsztaty kulinarno -dietetyczne
 • 25.04 – Rzeszów ul. Dąbrowskiego 17/47, godz. 17:00 -19:00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 26.04 - Dzikowiec SCK ul. Ks. S. Sudoła 11, godz. 16.00- 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 27.04 – Majdan Królewski GOK ul. Rzeszowska 8, godz. 16.00 -18.00 – warsztaty dietetyczne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.


Uwaga – zmiana godziny warsztatów w miejscowości Golcowa

 • 16.03 – Golcowa Budynek przy Stadionie, godz. 16.30 -18.30- warsztaty kulinarno –dietetyczne


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w lutym warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015:
 • 02.03 - Cieszanów, ŚDS ul. J. III Sobieskiego 35, godz. 17.00 – 19.00 – warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 02.03 - Siedliska Dom Ludowy , godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 07.03 - Podgrodzie 96 b Dom Kultury , godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 07.03 - Gorzyce Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 09.03 - Wólka Hyżneńska Budynek OSP, godz. 16.00-18.00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 09.03 - Jaworze Dom Ludowy, godz. 16.00-18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 09.03 - Grodzisko Dolne Urząd Gminy- sala narad, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 09.03 - Nowa Sarzyna MGOPS ul. Łukasiewicza, godz.15.30–17.30 – warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 14.03 - Tryńcza Budynek przy OSP, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 14.03 - Krempna Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 15.03 - Dzikowiec SCK ul. Ks. S. Sudoła 11, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno-dietetyczne
 • 16.03 - Cieszanów ŚDS ul..J. III Sobieskiego 35, godz. 17.00 – 19.00 – warsztaty dietetyczne
 • 16.03 - Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 16.03 - Golcowa Budynek przy Stadionie, godz. 16.30 - 18.30- warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 17.03 - Leżajsk Gimnazjum Miejskie ul. M.C. Skłodowskiej 8, godz. 16.00-18.00- warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 17.03 - Nowa Sarzyna MGOPS ul. Łukasiewicza 2, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 18.03 - Kuryłówka GOPS Kuryłówka 114, godz. 16.00 -18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 21.03 - Makowiska Dom Ludowy, godz. 16.00- 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 30.03 - Majdan Królewski ul. Rzeszowska 8, godz. 16.00 -18.00 –warsztaty kulinarno - dietetyczne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w lutym warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015:
 • 09.02 –Głogów Małopolski, Miejsko- Gminny Dom Kultury godz.16.00 – 18.00 warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 15.02 – Trzebownisko Urząd Gminy , godz.16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 16.02 - Chmielnik Dom Ludowy , godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 16.02 – Dzikowiec SCK ul. Ks. S. Sudoła 11 , godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 16.02 - Makowiska Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 17.02 – Golcowa budynek przy stadionie, godz. 10.00 – 12.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 17.02 – Rzeszów ul. Dąbrowskiego 17/47, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 17.02 - Majdan Królewski GOK ul. Rzeszowska 8 , godz.16:00 – 18:00 – warsztaty dietetyczne
 • 17.02 – Kuryłówka GOPS Kuryłówka 114, godz. 16:00-18:00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 18.02 – Wrocanka Dom Ludowy , godz. 16:00-18:00 - warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 22.02 – Jaworze Dom Ludowy , godz. 16:00 – 18:00- warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 23.02 - Nienaszów Dom Ludowy, godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 23.02 – Cmolas Dom Kultury 212 a , godz. 16:00 -18:00 – warsztaty dietetyczne
 • 24.02 – Kuryłówka GOPS Kuryłówka 114 godz.16:00-18:00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 24.02 - Łysa Góra Dom Ludowy, godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 25.02 - Leżajsk Urząd Miasta ul. Rynek 1, godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty dietetyczne
 • 25.02 - Nowa Sarzyna MGOPS ul. Łukasiewicza 2, godz.15:30 -17:30 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 25.02 – Kąty Dom Ludowy , godz.16:00 – 18:00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 26.02 - Raniżów Urząd Gminy sala nr 1, godz.16:00- 18:00 – warsztaty dietetyczne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w styczniu warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015:
 • 13.01 – Kąty Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 18.01 – Domaradz Urząd Gminy nr 345 sala GOK, godz.16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 19.01 - Nowa Sarzyna ul. Łukasiewicza 2, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno- dietetyczne
 • 19.01 – Cmolas Dom Kultury 212 a, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 20.01 – Tryńcza Budynek przy OSP, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 20.01 - Chmielnik Urząd Gminy Sala Posiedzeń , godz.16:00 – 18:00 – warsztaty dietetyczne
 • 21.01 – Leżajsk Gimnazjum Miejskie ul. M. Curie- Skłodowskiej 8, godz. 16:00-18:00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 22.01 – Łysa Góra Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 22.01 – Trzebownisko Urząd Gminy, godz. 16:00-18:00 - warsztaty dietetyczne
 • 26.01 – Nowa Sarzyna ul. Łukasiewicza 2, godz. 16:00 -18:00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 26.01 – Cmolas Dom Kultury 212 a, godz. 16:00-18:00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 27.01 - Raniżów, Urząd Gminy sala nr 1 godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 27.01 - Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8, godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty dietetyczne
 • 27.01 - Krempna Dom Ludowy, godz. 16:00 -18:00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 28.01 – Rzeszów ul. Dąbrowskiego 17/47, godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty dietetyczne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podkarpacki Bank Żywności przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wykaz planowanych w grudniu warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015:
 • 8.12 – Jagodnik nr 93, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 11.12 – Łysa Góra Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 14.12 – Dębica Dom Seniora ul. Rzeszowska 15, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 14.12 – Kąty Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 22.12 – Budy Głogowskie Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podkarpacki Bank Żywności przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wykaz planowanych w listopadzie warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015:
 • 24.11 – Wrocanka Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 24.11 - Cmolas 212 a Dom Kultury, godz. 15.00 – 17.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 25.11 - Urząd Gminy Domarad nr 345, Sala GOK, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 26.11 – Pielgrzymka Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 27.11 – Sadki Dom Ludowy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 28.11 – Krempna Dom Ludowy, godz. 10.00 – 12.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Dokumenty do pobrania:

     Wykaz organizacji

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podkarpacki Bank Żywności przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.
Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz

Dokumenty do pobrania: wytyczne do podprogramu 2015

     Wykaz organizacji

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz planowanych w październiku warsztatów jako działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015:
 • 02.10 - Wólka Hyżneńska, budynek OSP, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 15.10 – Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2, godz. 15.30 – 17.30 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
 • 20.10 - Cmolas 212 a Dom Kultury, godz. 15.00 – 17.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 21.10 - Budynek OSP w Tryńczy, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 22.10 - sala narad UG Grodzisko Dolne, godz. 15.30 – 17.30 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 23.10 - Dom Seniora ul. Rzeszowska 15, Dębica, godz. 16.00-18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 26.10 - Dom Seniora ul. Rzeszowska 15, Dębica, godz. 16.00-18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 26.10 - Dom Ludowy Sadki, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 27.10 - Dom Ludowy Krempna, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 27.10 - Wola Brzeźnicka bud. OSP, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 28.10 - Wola Brzeźnicka bud. OSP, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne
 • 28.10 – Dzikowiec - sala widowiskowa przy stadionie ul. Dworska 11, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarno – dietetyczne
 • 29.10 - Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2, godz. 15.30 – 17.30 – warsztaty kulinarno - dietetyczne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wykaz organizacji i instytucji, które podpisały umowy z Podkarpackim Bankiem Żywności na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015

     Wykaz organizacji

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, że w ramach działań towarzyszących finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, odbędą się następujące warsztaty dla osób zakwalifikowanych przez OPS do PO PŻ Podprogram 2015:
 • 25.09 – Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II nr 8, godz. 13.00 – 15.00 – warsztaty kulinarne,
 • 28.09 – Budy Głogowskie, ośrodek Caritas, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne,
 • 29.09 – Cmolas nr 273, godz. 16.00 – 18.00 - warsztaty kulinarne,
 • 30.09 – Przeworsk, ul. Rynek 1, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty dietetyczne,
 • 30.09 – Majdan Królewski, ul. Rzeszowska 8, godz. 16.00 – 18.00 – warsztaty kulinarne,
 • 30.09 – Nowa Sarzyna, ul. Łukasiewicza 2, godz. 15.30 – 17.30 – warsztaty kulinarne
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia oraz będą mieli możliwość degustacji potraw. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, że w dniu 17 września o godz. 1500 w stołówce Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8 odbędą się warsztaty kulinarno – dietetyczne. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby zakwalifikowane przez MOPS w Leżajsku do PO PŻ Podprogram 2015 i do działań towarzyszących. Warsztaty poprowadzi Pani Krystyna Krawczyk – ekspert kulinarny.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia o godz. 900 w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszowej, odbędą się warsztaty kulinarne na temat zasad zdrowego żywienia.

Osobami uprawnionymi do korzystania z warsztatów są osoby skierowane przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej. Warsztaty poprowadzi Pani Paulina Szalony – ekspert kulinarny.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

WARSZTATY KULINARNO - DIETETYCZNE
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z warsztatów kulinarno - dietetycznych, które odbyły się w Grodzisku Dolnym w dniu 25.08.2015r.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Informujemy, że w dniu 25 sierpnia o godz. 16:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym odbędą się warsztaty kulinarne na temat zasad zdrowego żywienia.

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby zakwalifikowane przez GOPS w Grodzisku Dolnym do PO PŻ Podprogram 2015 i do działań towarzyszących. Warsztaty poprowadzi Pani Krystyna Krawczyk – ekspert kulinarny.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podkarpacki Bank Żywności przekazuje pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:
 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:
 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej , http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-po-pz.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015 planowane jest przeprowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych, których celem będzie nauka prawidłowego sposobu odżywiania się, zgodnego z potrzebami organizmu oraz kształtowanie nawyków żywieniowych gwarantujących właściwy rozwój człowieka,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia, których celem będzie przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia,
 • działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania marnowaniu żywności.

EFEKTY W 2014 ROKU

 • liczba osób objętych pomocą - 10 350 osób
 • typy podejmowanych działań - Organizacje partnerskie w ramach działań towarzyszących organizowały spotkania, pogadanki, prezentacje dotyczące zasad zdrowego żywienia, dostarczania organizmowi niezbędnych, zdrowych produktów żywnościowych. Zajęcia w domach kultury przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich związane z nauką gotowania oraz racjonalnej i zdrowej polityki gospodarowania w kuchni. Realizowanie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach dotyczących zdrowego odżywiania oraz dostosowania posiłków do wieku i pory dnia. Podczas wydawania żywności były przygotowywane stoiska z materiałami na temat edukacji zdrowego stylu życia i odżywiania. Wszystkie działania pomocowe skierowane do beneficjentów miały na celu aktywizację społeczną i zawodową, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wszystkie organizacje partnerskie przeprowadziły działania towarzyszące, ponadto Podkarpacki Bank Żywności przekazał materiały edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania.
 • ilość przekazanych paczek żywnościowych - 19 566 szt
 • ilość przekazanej żywności - 143 002,80 kg

Lista organizacji współpracujących - 16

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka 37-303 Kuryłówka 527
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne
 3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej 36-001 Trzebownisko 976
 4. Stowarzyszenie RAZEM Budy Głogowskie 26, 36-060 Głogów Małopolski
 5. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM ul. Ratuszowa 6, 39-200 Dębica
 6. Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom TRZEŹWA GMINA 36-016 Chmielnik 50
 7. Akcja Katolicka – Parafia Cmolas 36-105 Cmolas 252
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Hyżneńskiej Wólka Hyżneńska, 36-025 Dylągówka
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać Białoboki 160, 37-207 Gać
 10. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich PRZYSTAŃ 36-122 Dzikowiec 133 A
 11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łukasiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL ul. J. Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa
 13. Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju WIARA 37-204 Tryńcza 127
 14. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Brzeżawa 35, 37-751 Żohatyn
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach 38-485 Jaśliska 30
 16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36-245 Nozdrzec 224

Szczegółowe informacje dostępne do pobrania w poniższym dokumencie:

     Wykaz organizacji

POSZUKIWANI TRENERZY - SZKOLENIA I WARSZTATY - FEAD

Podkarpacki Bank Żywności ogłasza nabór osób (ekspertów z zakresu żywienia, ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków) do prowadzenia szkoleń i warsztatów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Szczegółowe informacje dostępne do pobrania w poniższym dokumencie:

     Poszukiwani trenerzy - szkolenia i warsztaty - FEAD

PROGRAM FEAD 2014 - 2020

PODPROGRAM FEAD 2015 (maj 2015 – luty 2016)

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w maju rozpoczną się dostawy żywności dla osób potrzebujących.

Dostępne produkty: makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Zapraszamy organizacje non profit oraz instytucje spełniające kryteria i działające w zakresie pomocy społecznej do współpracy.

Pliki do pobrania

     FEAD - informacje o programie

     FEAD 2015 ogłoszenie

     Wniosek o weryfikację OPL

     Załącznik nr 1: Lista osób zakwalifikowanych do PO PŻ

     Załącznik nr 3a: Lista osób objętych pomocą w formie posiłków

     Załącznik nr 5: Skierowanie OPS

     Załącznik nr 6: Oświadczenie osoby bezdomnej

     Załącznik nr 7: Oświadczenie osoby wskazanej na liście OPS

Kryteria uczestnictwa

 1. prowadzenie działalności non-profit w zakresie pomocy społecznej;
 2. zaplecze magazynowe;
 3. posiadanie zdolności administracyjnych do:
  • realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ;
  • realizacji działań towarzyszących na rzecz beneficjentów, mających na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej;
  • prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z POPŻ oraz z innych źródeł.
 4. współpraca z właściwymi OPS.

Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2015, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych w następujących obszarach:

 1. administrowania;
 2. transportu;
 3. magazynowania.

Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2015 są dostępne na stronie www.mpips.gov.pl, pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/.

Kryteria kwalifikowalności beneficjentów

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Każdy podmiot chcący przystąpić do programu powinien złożyć w PBŻ w terminie do 30 maja br.:

 • wniosek o weryfikację;
 • aktualny Statut.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

Organizacje uczestniczące w Programie powinny współpracować z ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności w zakresie doboru odbiorców i / lub weryfikacji kwalifikowalności podopiecznych.

OPS-y powinny wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy. Ponadto, powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.

W ramach sprawozdawczości i monitoringu zbierane będą dane służące ocenie prawidłowości realizacji w postaci wskaźników. Wskaźniki wyników obejmować będą:

 • liczbę osób objętych pomocą żywnościową w postaci paczek, w tym w podziale na grupy odbiorców końcowych z podziałem na wiek i płeć;
 • liczbę wydanych paczek ogółem oraz w przeliczeniu na każdego beneficjenta;
 • liczbę osób objętych działaniami towarzyszącymi w podziale na grupy odbiorców końcowych i płeć;
 • liczbę i rodzaje działań towarzyszących prowadzonych przez organizacje partnerskie.

Zarząd Podkarpackiego Banku Żywności zastrzega sobie prawo wyboru ofert spełniających kryteria uczestnictwa na zasadzie konkursu. Decyzja Zarządu PBŻ jest ostateczna.

Przyznanie żywności nastąpi po podpisaniu umowy z wyłonionymi partnerami.

ARCHIWUM
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat popż kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com