EVS - European Voluntary Service

"Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji."Czym jest Wolontariat Europejski (EVS)?

EVS (European Voluntary Sernice) jest jedną z Akcji prowadzonych w ramach programu Komisji Europejskiej: Młodzież w działaniu. Program ten realizowany będzie w latach 2007-2013 i jest kontynuacja Programu Młodzież zakończonego w roku 2006.

W ramach Wolontariatu Europejskiego młodzi ludzie z różnych państw Unii Europejskiej, jak również państw do Unii kandydujących lub z nią sąsiadujących mają możliwość wyjazdu (trwającego od 2 do 12 miesięcy) do wybranej przez siebie organizacji pozarządowej czy samorządowej działającej w jednym z krajów objętych działaniami Programu.

Celem programu jest stworzenie wolontariuszom możliwości zdobycia nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń, które wpłyną na ich rozwój osobisty i zawodowy. Dzięki udziałowi w EVS lepiej poznasz samego siebie, nawiążesz ciekawe znajomości i kontakty, zdobędziesz nowe doświadczenia i wiedzę, udoskonalisz znajomość języków obcych.

W EVS może uczestniczyć każdy, niezależnie od rasy, płci, narodowości, wyznania, stanu zdrowia. Nie konieczne są żadne specjalistyczne kwalifikacje czy doświadczenie. Jedyne kryteria jakie trzeba spełnić to:

  • wiek od 18 do 30 lat (w wyjątkowych sytuacjach 16-17 lat)
  • silna motywacji do podjęcia działań jako wolontariusz

Jak zostać wolontariuszem Europejskim?

Wystarczy skontaktować się z Bankiem Żywności w Rzeszowie, który posiada status organizacji wysyłającej lub samodzielnie poszukać interesującego projektu w europejskiej bazie danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat Wolontariatu Europejskiego odwiedź stronę internetową Programu „Młodzież w działaniu” lub skontaktuj się z Damianem Knutel, koordynatorem projektu EVS w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie.

W ramach projektu „Dając codzienny chleb głodnym - EVS w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie” od grudnia 2007 do września 2008 nasza organizacja gościła wolontariuszkę z Francji, Gaelle Ogel. Jako Wolontariusz Europejski prowadziła ona spotkania w szkołach dotyczące problemów niedożywienia i walki z marnotrawieniem żywności, a także promowała idee wolontariatu.

Poniżej zamieszczamy link do bloga Gaelle, który wolontariuszka prowadziła podczas pobytu w Rzeszowie:


^ do góry
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat pead kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com