FIO: Szkolenia

Szkolenia


Spotkania

Rzeszów, 27 listopada - szkolenie aktywizujące

Podkarpacki Bank Żywności organizuje szkolenie aktywizujące,
które odbędzie się 27 listopada w siedzibie Banku

Tematem szkolenia będzie:

 1. Księgowość w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka - dyrektor PBŻ - 504 212 005

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 26.11.2010 r. do godz. 15.00.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Podkarpackim Bankiem Żywności.

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka
 • Agata Hadała - LewandowskaSzkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Rzeszów, 28 października - konferencja organizowana przez PBŻ

Podkarpacki Bank Żywności zaprasza na konferencję, której tematem będą
Sposoby aktywnej walki i przeciwdziałania ubóstwu na Podkarpaciu – współpraca w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych

Konferencja odbędzie się 28 października 2010 r. w godz. 12.00-15.00
w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, sala nr 208

Program:

12.00-12.05Otwarcie konferencji, powitanie przybyłych gości
12.05-12.15Wystąpienia zaproszonych gości
12.15-12.20Prezentacja założeń projektu PBŻ z PO FIO „Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”
Jerzy Jęczmienionka – Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie
12.20-12.35„Programy wsparcia realizowane przez ARR”
Mariusz Kawa – Terenowy Oddział ARR w Rzeszowie
12.35-12.50„RARR S.A. - jako instytucja wspierająca przedsiębiorczość i ekonomię społeczną na terenie Podkarpacia”
Sławomir Spaczyński – RARR S.A.
12.50-13.10Przerwa, catering kawowy
13.10-13.35„Nie czekamy – pomagamy; działalność Stowarzyszenia Ad Astram na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”
Anna Sozańska, Kinga Chojecka - Ad Astram w Dębicy
13.35-13.50Prezentacja filmu „Zanim wyrzucisz żywność – pomyśl”
13.50-14.00„Działalność Tarnobrzeskiego Banku Żywności”
Czesław Łuszczki - Bank Żywności w Tarnobrzegu
14.00-14.15„Sposoby przeciwdziałania ubóstwu w działalności prowadzonej przez PBŻ w Rzeszowie"
Dorota Rosińska-Jęczmienionka – Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie
14.15-14.30Dyskusja
14.30Zakończenie konferencji, catering obiadowy

Serdecznie zapraszamy!

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Mielec, 24 października - szkolenie aktywizujące

Podkarpacki Bank Żywności organizuje szkolenie aktywizujące,
które odbędzie się 24 października w Mielcu w siedzibie Starostwa Powiatowego

Tematem szkolenia będzie:

 1. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem oraz sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach współpracy z Bankiem Żywności.
 2. Tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych jako możliwości aktywnych form wychodzenia z bezrobocia - prezentacja dobrych praktyk.
 3. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Jerzy Jęczmienionka - prezes PBŻ - 500 026 584
 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka - dyrektor PBŻ - 504 212 005

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 29.10.2010 r. do godz. 15.00.
Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych,
JST oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkoleń.

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci:

 • Jerzy JęczmienionkaSzkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

Szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu

Podkarpacki Bank Żywności
zaprasza na

szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu

biorących udział w zbiórce żywności Podziel się Posiłkiem
w dniach 24 i 25 września 2010 r.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • w siedzibie banku: Rzeszów, Rynek 17 pok. 201
 • telefonicznie: (17) 85 21 223
 • pocztą elektroniczną: podkarpacki.bz@wp.pl

Na zgłoszenia czekamy do dnia 22.09.2010 r. do godz. 16:00.
Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących
z Podkarpackim Bankiem Żywności, biorących udział w zbiórce żywności.

Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor PBŻ
 • Piotr Małacha, koordynator wolontariuszySzkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem"

20 i 21 sierpnia - szkolenie oraz warsztaty w miejscowości Ulanów

Szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności

Tematem szkolenia będzie:

 • Promowanie dobrych praktyk w aktywizowaniu społeczności lokalnych.

W drugim dniu odbędą się warsztaty, poświęcone praktycznej prezentacji możliwości i osiągnięć w aktywizowaniu społeczności lokalnych. Służyć one będą przedstawieniu najbardziej aktywnym liderom modelowych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości społecznej w woj. podkarpackim. Warsztaty zostaną zorganizowane na terenie gminy Ulanów. Ze szkolenia i warsztatów skorzystać może 30 osób, którym gwarantujemy zdobycie praktycznych umiejętności i dodatkowej wiedzy. Warsztaty będą promowały aktywne formy wychodzenia z ubóstwa. Uczestnicy będą mogli sami sprawdzić, jakie korzyści mogą płynąć z podejmowania inicjatyw, mających pozytywny wpływ na powstawanie nowych usług oraz możliwości tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Podczas warsztatów przewidujemy prezentację działalności i osiągnięć Stowarzyszenia Flisaków, które jest wzorcowym przykładem lokalnej inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 18.08.2010 r. do godz. 12.00.
Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, nr dowodu osob. i PESEL.

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych,
JST oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Szkolenie i warsztaty są bezpłatne.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor PBŻ - 504-212-005
 • Jerzy Jęczmienionka, prezes PBŻ - 500-026-584Szkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”

31 lipca (sobota) szkolenie aktywizujące

Szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności
Rzeszów – ul. Poniatowskiego 6, Inkubator Trzeciego Sektora od godz. 9.00

Tematem szkolenia będzie:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
 2. Księgowość w organizacjach pozarządowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor PBŻ - 504-212-005

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 28.07.2010 r. do godz. 16.00

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z Podkarpackim Bankiem Żywności.
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci :

 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka
 • Agata Hadała-Lewandowska


Szkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”

27 lipca (wtorek) szkolenie aktywizujące

Szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Reczpola
Reczpol Gm. Krzywcza, siedziba stowarzyszenia (byłe przedszkole) od godz. 15.00

Tematem szkolenia będzie:

 1. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem oraz sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach współpracy z Bankiem Żywności.
 2. Tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych jako możliwości aktywnych form wychodzenia z bezrobocia - prezentacja dobrych praktyk.
 3. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Jerzy Jęczmienionka, prezes PBŻ - 500-026-584
 • Henryk Mazur - 663-757-584

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 26.07.2010 r. do godz. 15.00

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, JST oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkoleń.
Szkolenie jest bezpłatne, zapewniamy mat. szkoleniowe oraz catering.

Eksperci :

 • Jerzy Jęczmienionka
 • Sławomir Spaczyński
 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka


Szkolenie dofinansowane ze środków PO, FIO, MPiPS
w ramach realizacji projektu przez Podkarpacki Bank Żywności
„Aktywizacja oraz wsparcie merytoryczne i rzeczowe podkarpackich rodzin zagrożonych wykluczeniem”

Szkolenie aktywizujące w miejscowości Przychojec - podsumowanie

W imieniu ekspertów prowadzących szkolenie w Przychojcu
pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Szczególne podziękowania kierujemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku
za współpracę i życzliwość.

Zapraszamy na następne spotkania i szkolenia!

Jerzy Jęczmienionka
Sławomir Spaczyński

Szkolenie aktywizujące w okolicach Leżajska - miejscowość Przychojec

15 lipca planowane jest kolejne szkolenie organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności
przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku.

Tematem szkolenia będzie:

 1. Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi i biznesem oraz sposoby aktywizacji osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach współpracy z Bankiem Żywności.
 2. Tworzenie i funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnych jako możliwości aktywnych form wychodzenia z bezrobocia - prezentacja dobrych praktyk.
 3. Tworzenie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych jako możliwości aktywizacji społecznej oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

 • Pan Jerzy Jęczmienionka, prezes PBŻ - (0)500-026-584
 • Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

^ do góry
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat pead kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com