Kogo wspieramy

Jako Bank Żywności wychodzimy z założenia, że żywność, która trafia do Banku musi być przydatna do spożycia (musi być smaczna i być w terminie przydatności), po drugie musimy znaź jej źródło pochodzenia.

Najważniejsza jest dla Nas jednak godność człowieka, który tę żywność będzie spożywał, gdyż nie można dopuszczać do sytuacji, aby człowiek potrzebujący jadł żywność przeterminowaną bądź nie spełniającą norm jakości.


Fakty o niedożywieniu w Polsce

Problem niedożywienia, to nie tylko zjawisko występujące w krajach Trzeciego ¦wiata. W Polscie ponad 60% społeczności żyje poniżej minimum socjalnego, blisko 12% nie posiada na swoje utrzymanie wystarczających środków finansowych (na życie powyżej minimum egzystencji). Tak szeroka skala ubóstwa w naszym kraju przekłada się na jakość i ilość żywności na polskich stołach.

Co trzeci, z 5 mln Polaków żyjących w ubóstwie, nie ukończył 14 lat. Z danych UNICEF wynika, że w biedzie żyje aż 13% dzieci.

Nadal niemal co trzeci polski uczeń przychodzi do szkoły bez śniadania. Dzieci w wieku szkolnym, bez zapewnienia odpowiedniego żywienia, nie mogą się prawidłowo rozwijać i uczyć, mają problemy z koncentracją i zdrowiem.

Socjologowie podkreślają, że biedne dzieci to najbardziej bezradna klasa społeczna w Polsce. Liczba takich dzieci szybko rośnie. Socjologowie nazywają to zjawisko "juwenalizacją biedy": tam gdzie jest źle dorosłym, dzieciom jest zawsze o wiele gorzej. Badacze zjawiska podkreślają, że w Polsce dorasta już trzecie pokolenie dzieci żyjących w tzw. biedzie dziedziczonej, gdzie niedostatkowi towarzyszy brak zaradności życiowej i konieczności zmiany oraz duża bierność.

Pomoc osobom niedożywinym niosą różne instytucje i organizacje. Wśród nich bardzo ważną rolę odgrywają Banki Żywności.

Podkarpacki Bank Żywności pomaga dożywiać dzieci w szkolnych stołówkach, pomaga rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i głodnym na terenie całego Podkarpacia.

Współpracujemy z około 100 organizacjami pozarządowymi z terenu całego Podkarpacia, a ich liczba stale wzrasta. Pomagamy także domom dziecka, przedszkolom i świetlicom.


^ do góry
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat pead kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com