Aktualności


Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż jest wsółrealizatorem (jako Partner) projektu

MŁODZI - AKTYWNI - WYKWALIFIKOWANI

reintegracja społeczno-zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego POWR.01.02.02-18-0052/16

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 745 385,49 zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.2.2 "Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz ludzi młodych" Współfinansowany ze środków specjalnej linii budżetowej. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

REKRUTACJA

Ruszyła pierwsza edycja naboru do projektu. Zapraszamy do udziału osoby nieaktywne zawodowo w wieku do 30 lat zamieszkałe w powiecie kolbuszowskim lub ropczycko-sędziszowskim. Rekrutacja trwa od 18 kwietnia 2017 do 17 maja 2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty
ARCHIWUM
aktualności o nas działalność nasza oferta kogo wspieramy wolontariat popż kontakt galeria
www.StudioGraficzne.com